Sekretesspolicy och cookies

Rekisterbeskrivning

Det här är registrerings- och sekretesspolicy för Pancho Villa Finland Abp: s personuppgiftslagen (avsnitten 10 och 24) och EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR).
Utarbetad 20.05.2018.
Senaste uppdatering 24.05.2018.


1. Den registeransvarige

Pancho Villa Finland Oy
FO-nummer: 2281478-5
Besöksadress: Aurinkorinteentie 25, 33480 Ylöjärvi, Finland
Telefon: +358 50 523 33 69


2. Kontakt information

För alla sekretessproblem kan du kontakta oss via e-post: rekisteri@panchovilla.fi


3. Registrets namn

Intressentregister av Pancho Villa Finland Oy


4. Rättslig grund och syfte att behandla personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i enlighet med EU: s allmänna regler om dataskydd är kundrelation, anställd eller ivissa fall samtycke av personen.


Syftet med behandlingen av personuppgifter är:
- utvecklingen av aktiviteter och tjänster
- kundrelationkommunikation och underhåll av kundrelation
- rekrytering
- uppfyllande av lagliga skyldigheter (bl. a redovisninglag).

Information används inte för automatiserad beslutsfattande eller profilering.


5. Registrets datainnehåll

Den information som ska lagras i registret är: namnet på personen, företaget eller organisationen, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), IP-adress, faktureringsinformation, eller annan information relaterad till kundrelationer och beställda produkter och tjänster (till exempel kundrespons och recensioner), rekrytera information (till exempel CV, arbetshistoria och arbetslivserfarenhet).


6. Regelbundna informationskällor

Den information som ska lagras i registret uppsamlades till exempel när används en webbplats, meddelanden som skickas via online formulär, via e-post, per telefon, avtal, kundmöten och andra situationer där en kund, anställd eller annan person som tillhör en intressent avslöjar sin Information.


7. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Information kommer inte att lämnas till andra parter för marknadsföringsändamål.

Om produktleverans, leverans av olika varor eller lag krävs, kommer vi att släppa den nödvändiga informationen till exempel till följande tredje parter:
- finansiella partners
- producenter av elektroniska tjänster
- rekryteringspartner
- myndigheter

Några av de uppgifter som recensioner och kundreaktioner kan publiceras så långt det är överens med kunden.

Data överförs inte av en registrator utanför EU.


8. Principerna för skyddet av registret

Registret hanteras noggrant och uppgifter som behandlas via informationssystem är korrekt skyddade. När registreringsinformation lagras på Internet-servrar, hanteras den fysiska och digitala säkerheten hos hårdvaran på lämpligt sätt. Registraren tar hand om det, att lagrade data och serverns åtkomsträttigheter och annan information som är kritisk för säkerheten för personuppgifter, behandlas konfidentiellt och endast av deras anställda och underleverantörer vars arbetsbeskrivning det tillhör.


9. Rätten till inspektion och rätten att kräva korrigering

Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret och att kräva korrigering av eventuell felaktig information eller slutförandet av ofullständig information. Om en person vill kontrollera sin information eller kräva rättelse, måste han skicka en skriftlig förfrågan (till exempel via e-post) till ovannämnda registeransvariges kontaktperson. Regleraren kan vid behov begära att sökanden bevisar sin identitet. Registraren kommer att svara på förfrågningarna inom den tidsfrist som fastställs i EU: s dataskyddsförordning (som regel inom en månad).


10. Övriga rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

n person i registret har rätt att begära att hans eller hennes personuppgifter raderas ur registret (“Rätten att bli bortglömd”). De som är registrerade har också andra rättigheter enligt EU: s allmänna databeskyddsbestämmelser såsom att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Förfrågningar ska skickas skriftligen (till exempel via e-post) till ovannämnda registeransvariges kontaktperson. Regleraren kan vid behov begära att sökanden bevisar sin identitet. Registraren kommer att svara på förfrågningarna inom den tidsfrist som fastställs i EU: s dataskyddsförordning (som regel inom en månad).


11. Cookies

En cookie är en liten textfil som ska skickas till och lagras på användarens ändelse. Cookies skadar inte användarnas enheter eller filer.


Vår webbplats använder cookies för teknisk implementering och utveckling av tjänster och aktiviteter.

Vi använder Google Analytics för att få information om hur webbplatsen används. Mer information av Google Analytics databeskyddsbestämmelser: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv

Du kan tillåta eller blockera användningen av cookies på din dator genom att ändra dina webbläsarinställningar. Men många funktioner och tjänster kräver att en webbplats sparar de val som användaren gör. Om cookies blockeras kan inte alla webbplatsfunktioner och tjänster användas.